👉🏻 Případová studie produkce pro Raiffeisen Bank

Jak zapracování videa do vzdělávání zaměstnanců vede k úspoře nákladů

2 min read

Kontiunální vzdělávání zaměstnanců je trend posledních let. Pokud se to udělá dobře, může to vést k úspoře nákladů, větší efektivitě, zrychlení procesů, zlepšení kvality práce a minimalizovaní chyb – díky větší zapamatovatelnosti informací. Není lepších cest, které by vedly k rychlejšímu procesu učení, než je spojení multimediálních prvků, videa, AR / VR apod. v tréninkový program. Přečtěte si, jak jsme pro takový program Raiffeisen Bank zapracovali vzdělávací video.

Zadání: ukažte, jak správně vézt telefonní hovor

Naším úkolem bylo vytvořit vzdělávací video pro obchodní manažery banky. Cílem bylo je naučit, jak sbírat telefonickou zpětnou vazbu od klientů. Video mělo předat, jak se má postupovat při zpětné vazbě, jak vést rozhovor, na jaké otázky se ptát a jak na ně odpovídat.

Projekt jsme rozdělili do tří fází

1.

Ideace a brainstorming nápadů 💥

2.

Příprava scénáře finálního videa 📝

3.

Produkce
a postprodukce 🎬

V rámci ideační fáze jsme se s dodavatelem vzdělávání pro Raiffeisen Banku zabývali cílem videa, konceptem a sdělením. Důležité bylo získat:

  • kdo je divákem – jací manažeři, v jaké jsou pozici, jaké mají nástroje, jak vypadá jejich pracovní agenda…
  • kontext – v jaké situaci budou sledovat video, na jakém zařízení, jak se s videem pracuje v rámci tréninku, co má po zhlédnutí videa divák udělat…
  • a stanovili jsme, co má video předat.
 

Poté jsme sestavili scénář, naplánovali plán natáčení, najali herce a během jednoho dne jsme natočili video. To jsme následně podle scénáře zpostprodukovali do finálního výstupu.

Jaký byl výsledek projektu?

Nárůst kvalitních zpětných vazeb. Když myslíme kvalitních, máme na mysli jejich stejný vzorec, obsah a dostatečná data, se kterými RB následně pracuje dál. Raiffeisen Banka nyní využívá video pro interní vzdělávání svých zaměstnanců v rámci tréninku. Video nejenže usnadňuje proces učení, ale také vede 
k výrazné úspoře nákladů. RB totiž video používá opakovaně, pro onboarding nových manažerů, kteří zpětnou vazbu sbírají. Je to dlouhodobá, nutno říct že nevýrazná investice do kvalitního vzdělávacího materiálu, která se rychle vrátí ve formě úspor, zvýšené efektivity a kvality práce zaměstnanců.

V dnešní době digitální technologie je možné efektivně vzdělávat zaměstnance na dálku, což přináší další úspory. Multimediální obsah, jako jsou vzdělávací videa, je nejen zajímavější formou, ale také mnohem efektivnější oproti jiným metodám předávání informací. Je to rychlejší, efektivnější a úspornější způsob jak předat potřebné informace.

Ať už je vaším cílem zlepšit komunikaci se zaměstnanci, vytvořit nový trénink s digitálními / multimediálními prvky, pojďme si domluvit schůzku a projít, jak můžeme vytvořit takový trénink, kteří ocení nejen vaši zaměstnanci, ale také vedení firmy. Víme, jak na to. 

PIXBO.CREW

Co si z případovky odnést? 📝

Video popíše informace jednoduše a názorně

Výstup řešíme už od začátku, tedy od nápadu

Trénink lze rovnou používat pro onboarding